Bakgrunn 

By- og stedsutviklingsprosesser drives primært av statlige forvaltningsorgan og private utbyggere. Resultatet er ofte dyre byråkratiske prosesser uten god forankring hos innbyggere og brukere av aktuelle områder. Mange initiativer dør lenge før prosessen kommer så langt som til diskusjonen rundt gjennomføring. Prosentandelen som går med til administrative prosesser, kontra best mulig resultat som er forankret hos brukere, er derfor høy. Gode digitale verktøy som støtte vil kunne bidra til spart ressursbruk både hos det offentlige og private utbyggere, samtidig som brukere/innbyggere vil kunne få mer eierskap til- og større handlingsrom til å bidra i utvikling av egne lokalmiljøer.

Stedskaping.no

6 måneder guidet planlegging, 6 dager realisering!

ny løsning.png

Plattformen tilrettelegger for en styrt prosess hvor man guides fra idè til gjennomføring av et større nærmiljøprosjekt i løpet av seks måneder; inkludert mobilisering av folk, åpne medvirkningsproseser og finansieringsløsninger.

 

Stedskaping.no er et hjelpemiddel like mye for de som bor i små kommuner som for nabolag i større byer, og vil være gratis å benytte seg av for initiativtakere.

 Utviklingen  

av stedskaping.no 

.. er godt igang!

Lyst til å være med og teste en demo-versjon? 

Registrèr interesse her:

Takk for registreringen!