Fire pilotsteder i Norge skal i 2021 prøve ut det nye digitale støtteapparatet som utvikles,  stedskaping.no